4. ПОСІБНИК

    Розділ 1 Аналіз використання трудових ресурсів.

1.1  Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

1.2. Аналіз руху працівників, динаміки чисельності, рівня та динаміки використання робочого часу

1.3. Аналіз впливу факторів праці на обсяг продукції

1.4 Завдання для самостійного виконання

    Розділ 2  Аналіз стану та використання основних фондів на підприємстві.

2.1. Аналіз складу та структури основних засобів

2.2. Стан основних засобів

2.3. Рух основних засобів

2.4. Вплив вартості основних засобів та фондовіддачі на вартість продукції

2.5  Завдання для самостійного виконання

    Розділ 3 Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства             

3.1 Оцінка ліквідності та платоспроможності

3.2 Завдання для самостійного виконання

ĉ
Олена Попова,
25 бер. 2014 р., 04:40
Comments