2. Опорний конспект лекцій

    У результаті вивчення курсу студент повинен знати:
Види економічного аналізу;
Методи і методичні прийоми економічного аналізу;
Інформаційну базу та організацію економічного аналізу;
Джерела економічного аналізу;
Основні положення (стандарти), що регламентують порядок ведення звітності;
Методику проведення аналізу попиту стану ринку та обсягу реалізації продукції підприємства, виробництва продукції, робіт і послуг.
Методику проведення аналізу виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня підприємства;
Методику проведення аналізу витрат на виробництво продукції;
Методику проведення аналізу фінансових результатів і рентабельності;
Методику проведення аналізу фінансового стану підприємства.
В результаті вивчення курсу студент повинен вміти проводити економічний та фінансовий аналіз підприємства, використовуючи методи методику економічного аналізу, робити висновки за результатами проведених досліджень, визначати резерви виробництва та розробляти заходи щодо їх використання
ĉ
Олена Попова,
25 бер. 2014 р., 04:27
Comments