3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

    Курс економічного аналізу  є конкретною методологічною дисципліною. Ґрунтуючись на матеріалах інших економічних наук і значною мірою узагальнюючи набуті раніше студентами знання, він дає змогу оцінювати окремі господарські ситуації та вирішувати комплексні економічні проблеми на підприємстві, в галузі тощо. 
    Вивчення дисципліни починається з теоретичних основ економічного аналізу.
    Успіх засвоєння теоретичного матеріалу курсу забезпечує проведення практичних занять. Тому  в даній методичній розробці було поставлено за мету комплексно розробити практичні завдання до кожної з тем, що вивчаються. Зроблено акцент на їх методичне забезпечення, визначення обов'язкових питань для відпрацювання на заняттях в аудиторіях і через самостійну роботу. З метою найкращого використання часу, передбаченого навчальним планом, розроблено комплекс завдань і наведено необхідну для аналізу вихідну інформацію і таблиці. В деяких випадках вони повністю заповнені, і потрібно лише проаналізувати економічне явище або процес, розрахувати вплив чинників на результати і визначити резерви.

ĉ
Олена Попова,
25 бер. 2014 р., 04:33
Comments