1. Робочі зошити

опубліковано 14 жовт. 2009 р., 08:22 Олена Попова   [ оновлено 25 бер. 2014 р., 05:27 ]

Курс економічного аналізу є конкретною методологічною дисципліною. Ґрунтуючись на матеріалах інших економічних наук і значною мірою узагальнюючи набуті раніше студентами знання, він дає змогу оцінювати окремі господарські ситуації та вирішува­ти комплексні економічні проблеми на підприємстві, в галузі тощо.

Вивчення дисципліни починається з теоретичних основ еко­номічного аналізу.

Успіх засвоєння теоретичного матеріалу курсу забезпечує про­ведення практичних занять. Тому  в даній методичній розробці було поставлено за мету комплексно розробити практичні завдання до кожної з тем, що вивчаються. Зроблено акцент на їх методичне забезпечення, визначення обов'язкових питань для відпрацювання на заняттях в аудиторіях і через самостійну роботу. З метою найкращого використання часу, передбаченого навчальним планом, розроблено комплекс завдань і наведено не­обхідну для аналізу вихідну інформацію і таблиці. В деяких ви­падках вони повністю заповнені, і потрібно лише проаналізувати економічне явище або процес, розрахувати вплив чинників на результати і визначити резерви.

ĉ
Олена Попова,
25 бер. 2014 р., 04:45
ĉ
Олена Попова,
25 бер. 2014 р., 04:46
Comments